THIẾT BỊ NGÀNH GIẤY

THIẾT BỊ NGÀNH BAO BÌ

thông tin liên hệ
Ông Lương Quang Minh
Giám Đốc - 0903 707 546 , 0916670763

1462

THIẾT BỊ NGÀNH GIẤY

Đầu hơi
Đầu hơi
Đầu hơi
Đầu hơi
Đầu hơi
Đầu hơi
Lưới inox
Lưới inox
Lưới inox
Lưới inox
Lưới inox
Lưới inox
Lưới inox
Lưới inox
Lô lưới sản xuất giấy
Lô lưới sản xuất giấy
Lô sấy giấy
Lô sấy giấy
Lô ép cao su
Lô ép cao su
Lồng sàng giấy
Lồng sàng giấy
Mền xeo giấy
Mền xeo giấy
Mền chạy seo giấy
Mền chạy seo giấy
Trục đẩy động chuyên dùng cho dây chuyền sản xuất giấy
Trục đẩy động chuyên dùng cho dây chuyền sản xuất...
Máy sang cuộn
Máy sang cuộn

THIẾT BỊ NGÀNH BAO BÌ

Bạt sấy
Bạt sấy
Bạt sấy
Bạt sấy
BĂNG TẢI CAO CẤP NGHÀNH BAO BÌ
BĂNG TẢI CAO CẤP NGHÀNH BAO BÌ
BĂNG TẢI CAO CẤP NGHÀNH BAO BÌ
BĂNG TẢI CAO CẤP NGHÀNH BAO BÌ
Đầu hơi phi 32,34,49
Đầu hơi phi 32,34,49
Đầu hơi phi 32,34,49
Đầu hơi phi 32,34,49
Than phi 34,42,49
Than phi 34,42,49
Than phi 34,42,49
Than phi 34,42,49