THIẾT BỊ NGÀNH GIẤY

THIẾT BỊ NGÀNH BAO BÌ

thông tin liên hệ
Ông Lương Quang Minh
Giám Đốc - 0903 707 546 , 0916670763

Đầu hơi ngành bao bì

Đầu hơi phi 32,34,49
Đầu hơi phi 32,34,49
Đầu hơi phi 32,34,49
Đầu hơi phi 32,34,49
Than phi 34,42,49
Than phi 34,42,49
Than phi 34,42,49
Than phi 34,42,49